آزمایش پپتید Peptide-C

آزمایش پپتید، سطح پپتید(Peptide-C) را در خون یا ادرار شما اندازه گیری می‌کند. پپتید C ماده ای است که همراه با انسولین در لوزالمعده ساخته می‌شود. انسولین هورمونی است که سطح گلوکز (قند خون) بدن را کنترل می‌کند. گلوکز منبع اصلی انرژی بدن شماست. اگر بدن شما مقدار مناسبی انسولین تولید نمی‌کند، ممکن است نشانه …

آزمایش پپتید Peptide-C ادامه »