آزمایش پنل متابولیک جامع (CMP) چیست؟

آزمایش پنل متابولیک جامع (CMP) آزمایشی است که 14 ماده مختلف را در خون شما اندازه گیری می کند و اطلاعات مهمی در مورد تعادل شیمیایی و متابولیسم بدن شما ارائه می دهد. متابولیسم فرآیند نحوه استفاده بدن از غذا و انرژی است. CMP شامل تست هایی برای موارد زیر است: گلوکز، نوعی قند که … مطالعه بیشتر