آزمایش عملکرد تیروئید یا پنل تیروئید

از آزمایش عملکرد تیروئید یا پانل تیروئید برای مشاهده میزان عملکرد غده تیروئید استفاده می شود. تیروئید مسئول تولید هورمون هایی است که برای بسیاری از فرایندهای بدن مهم هستند. عملکرد غیرطبیعی تیروئید ، مانند کم کاری تیروئید (هیپو تیروئید) یا پرکاری تیروئید (هایپر تیروئید) ، می تواند منجر به طیف وسیعی از علائم شود. …

آزمایش عملکرد تیروئید یا پنل تیروئید ادامه »