آزمایش AST

آزمایش AST یا آسپارتات آمینوترانسفراز

آزمایش AST یا آسپارتات آمینوترانسفراز یک آزمایش خون است که آسیب کبد را بررسی می کند. پزشک ممکن است این آزمایش را برای اطلاع از بیماری کبدی و نظارت بر درمان تجویز کند. کبد اندامی است که کارهای مهم زیادی انجام می‌دهد. کبد مایعی به نام صفرا ایجاد می کند که به بدن در هضم …

آزمایش AST یا آسپارتات آمینوترانسفراز ادامه »