نشانگرهای سرطان سینه

آزمایشات نشانگر سرطان سینه یا پستان

سرطان سینه یا پستان بیماری است که در آن سلول های سینه خارج از کنترل رشد می کنند. انواع مختلفی از سرطان سینه وجود دارد. نوع سرطان سینه بستگی به این دارد که کدام سلول های سینه به سرطان تبدیل می شوند. پزشک از برخی آزمایشات خون برای نشانگر سرطان سینه یا تومور برای تشخیص …

آزمایشات نشانگر سرطان سینه یا پستان ادامه »