سلول درمانی

سلول درمانی چیست؟

سلول درمانی با هدف معرفی سلول‌های جدید و سالم به بدن بیمار و جایگزین سلول‌های بیمار یا از دست رفته می‌شود. یک چالش برای این نوع درمان، داشتن سلول‌های کافی برای پیوند به بیمار است. این به این دلیل است که سلول‌های تخصصی مانند سلول‌های مغزی به سختی از بدن انسان به دست می‌آیند. همچنین، … مطالعه بیشتر