آزمایش esr

آزمایش esr

میزان سد یا آزمایش esr (رسوب گلبول های قرمز) ، یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت های التهابی را در بدن شما نشان دهد. آزمایش esr یا میزان سُد یک ابزار تشخیصی مستقل نیست ، اما می تواند به پزشک شما در تشخیص یا نظارت بر پیشرفت بیماری التهابی کمک کند. هنگامی که …

آزمایش esr ادامه »