درمان پارکینسون

انواع روش های درمان پارکینسون

تحقیقات در مورد بیماری پارکینسون پیشرفت چشمگیری داشته است. محققان به توسعه درمان‌های جدید برای بیماری پارکینسون ادامه می‌دهند، درمان‌هایی که امید واقعی به افراد مبتلا به این بیماری می‌دهد. برخی از روش‌های درمان پارکینسون که در حال حاضر در حال مطالعه هستند مربوط به سلول درمانی پارکینسون یعنی پیوند سلول‌های جنینی، استفاده از سلول … مطالعه بیشتر