آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر و راهنمای نتایج

آزمایش پاپ اسمیر که به آن تست پاپ نیز می‌گویند، آزمایشی است که برای تشخیص سلول های غیرطبیعی دهانه رحم که سرطانی هستند یا ممکن است سرطانی شوند، استفاده می‌شود. دهانه رحم قسمت پایینی رحم است که به واژن متصل می‌شود. آزمایش پاپ اسمیر با نمونه برداری از سلول ها از سطح دهانه رحم در …

آزمایش پاپ اسمیر و راهنمای نتایج ادامه »