آزمایش fsh ارگ

آزمایش FSH چیست؟

آزمایش FSH، سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) را در خون شما اندازه گیری می کند. FSH توسط غده هیپوفیز شما ساخته می شود، غده کوچکی که در زیر مغز قرار دارد. FSH نقش مهمی در رشد و عملکرد جنسی دارد. در زنان، FSH به کنترل چرخه قاعدگی و تحریک رشد تخمک در تخمدان ها کمک … مطالعه بیشتر