آزمایش BUN یا نیتروژن اوره خون

آزمایش BUN

آزمایش BUN یا نیتروژن اوره خون اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد کلیه ها و کبد نشان می دهد. آزمایش BUN میزان نیتروژن اوره موجود در خون شما را اندازه گیری می‌کند. اوره در بدن در اینجا نحوه تشکیل نیتروژن

ارتباط با آزمایشگاه
1
چطور میتونم کمکتون کنم؟
آزمایشگاه ارگ
سلام

چطور میتونم کمکتون کنم؟