نتیجه غیر نرمال آزمایش پاپ اسمیر

مهمترین اقدامات بعد از نتیجه غیرنرمال آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر یکی از ابزارهای مهم در اسکرینینگ سرطان دهانه رحم است. این آزمایش به شناسایی تغییرات سلول‌های عنق رحم که ممکن است به سرطان تبدیل شوند، کمک می‌کند. اگر نتیجه آزمایش پاپ اسمیر غیرنرمال باشد، این ممکن است نگرانی‌هایی را برای شما ایجاد کند. در این مقاله، به بررسی مراحل مختلف مدیریت بعد …

مهمترین اقدامات بعد از نتیجه غیرنرمال آزمایش پاپ اسمیر ادامه »