آزمایش STI یا عفونت بیماری مقاربتی

آزمایش STI یا عفونت بیماری مقاربتی

بیماری های مقاربتی بسیار شایع هستند ، اما آزمایش STI مورد نیاز شما ممکن است بسته به عوامل خطرزای بیماری متفاوت باشند. اگر از نظر جنسی فعال هستید ، به ویژه با چندین شریک ، احتمالاً بارها توصیه زیر را

ارتباط با آزمایشگاه
1
چطور میتونم کمکتون کنم؟
آزمایشگاه ارگ
سلام

چطور میتونم کمکتون کنم؟