نشانگرهای آنزیمی چیست؟

نشانگرهای آنزیمی یک آزمایش خون است که فعالیت آنزیم های خاص را در بدن تجزیه و تحلیل می کنند. آنزیم ها پروتئین های پیچیده بسیار تخصصی هستند که به تغییرات شیمیایی در هر قسمت از بدن کمک می کنند. به عنوان مثال ، آنها به تجزیه غذا کمک می کنند تا بدن شما بتواند به …

نشانگرهای آنزیمی چیست؟ ادامه »