آزمایش IGF1

آزمایش IGF1

فاکتور رشد شبه انسولین – 1 یا IGF-1 هورمونی است که همراه با هورمون رشد (GH) به رشد و نمو طبیعی استخوان و بافت کمک می کند. آزمایش IGF1 میزان این فاکتور رشد را در خون اندازه گیری می کند. IGF-1 در پاسخ به تحریک هورمون رشد در کبد ، ماهیچه های اسکلتی و بسیاری …

آزمایش IGF1 ادامه »