آزمایش بیلی روبین

آزمایش بیلی روبین میزان بیلی روبین خون شما را اندازه گیری می کند. بیلی روبین (bil-ih-ROO-bin) یک رنگدانه زرد رنگ است که در طول تجزیه طبیعی گلبول های قرمز ایجاد می شود. بیلی روبین از کبد عبور می کند و در نهایت از بدن دفع می شود. سطوح بالاتر از حد طبیعی بیلی روبین ممکن …

آزمایش بیلی روبین ادامه »