آزمایش گاز خون شریانی (ABG)

آزمایش گاز خون

آزمایش گاز خون شریانی (ABG) میزان اکسیژن و دی اکسید کربن را در خون اندازه گیری می کند. همچنین سطح اسید-پایه (pH) بدن شما را اندازه گیری می کند ، که معمولاً در حالت سالم است. اگر در بیمارستان هستید

ارتباط با آزمایشگاه
1
چطور میتونم کمکتون کنم؟
آزمایشگاه ارگ
سلام

چطور میتونم کمکتون کنم؟