آزمایش گاز خون

آزمایش گاز خون شریانی (ABG)

آزمایش گاز خون شریانی (ABG) میزان اکسیژن و دی اکسید کربن را در خون اندازه گیری می کند. همچنین سطح اسید-پایه (pH) بدن شما را اندازه گیری می کند ، که معمولاً در حالت سالم است. اگر در بیمارستان هستید یا آسیب یا بیماری جدی دارید ، حتماً باید این آزمایش را انجام دهید. این …

آزمایش گاز خون شریانی (ABG) ادامه »