آزمایش لیپاز

آزمایش لیپاز چیست؟

آزمایش لیپاز سطح پروتئینی به نام لیپاز را در خون اندازه گیری می‌کند. پروتئین لیپاز به بدن در جذب چربی‌ها کمک می‌کند. این غده توسط لوزالمعده، غده‌ای طولانی و صاف بین معده و ستون فقرات آزاد می‌شود. زمانیکه پانکراس ملتهب یا آسیب دیده شود، لیپاز بیشتری نسبت به حد معمول آزاد می‌کند. پزشک ممکن است …

آزمایش لیپاز چیست؟ ادامه »