آزمایش CBC خون - آزمایشگاه ارگ

آزمایش CBC خون

آزمایش CBC خون یا شمارش کامل خون (Complete Blood Count) یک آزمایش خون است که برای ارزیابی سلامت کلی شما و تشخیص طیف وسیعی از اختلالات ، از جمله کم خونی ، عفونت و سرطان خون استفاده می شود. آزمایش CBC یا شمارش کامل خون چندین جزء و ویژگی های خون شما را اندازه گیری …

آزمایش CBC خون ادامه »