نمونه گیری از نوزادان و کودکان

نمونه گیری از نوزادان و کودکان

راهنمای نمونه گیری از نوزادان و کودکان: هیچ کس واقعاً دوست ندارد خونش گرفته شود و برای برخی از کودکان این می تواند یک تجربه ترسناک باشد. هنگامی که کودکی تحت درمان است، آزمایش خون مکرر از او انجام می‌شود. گاهی اوقات برای آزمایش یا تجزیه و تحلیل بیشتر باید نمونه خون از کودکان گرفته …

نمونه گیری از نوزادان و کودکان ادامه »