آزمایش قبل از ازدواج

آزمایش قبل از ازدواج

مانند تمام کشورهای جهان، در ایران هم فرای جلوگیری از مشکلات آتی در زندگی زناشویی و فرزندان، و تضمین سلامت نسل‌های آتی، انجام آزمایش قبل از ازدواج ضروری است. پس دختر و پسری که تصمیم دارند ازدواج کنند، می‌بایست آزمایش قبل ازدواج را انجام دهند. چرا باید آزمایش قبل ازدواج را انجام دهیم؟ می‌دانیم در …

آزمایش قبل از ازدواج ادامه »